Mabuting pamamahala at makabagong pag-iisip.

Iyan ang ipinapamalas ni Kuya WIN sa bawat ideya at programa na isinulong niya sa lungsod ng Valenzuela sa 15 taon niyang paninilbihan bilang mayor at congressman.

Kaya hindi nakapagtataka na sa siyam na taon niya bilang alkalde ay nagkaroon siya ng mga programa sa Valenzuela City na kinilalang first sa buong Pilipinas na pinapakinabangan ng kanyang mga kababayan hanggang ngayon.

Ang programang ito ang mga sumusunod:

1) PESO Online

Screenshot_3

Inilusad sa Valenzuela City sa pamumuno ni Kuya WIN noong 2012 ang Public Employment Service Office o PESO Online.

Ang PESO ONLINE ang kauna-unahang job-matching online initiative para sa isang local government unit (LGU) sa Pilipinas upang tulungan ang mga residente ng Valenzuela City na makahanap ng trabaho sa pamamagitan ng Internet.

Pinalawig ang initiative na ito ni Kuya WIN sa inilunsad na ValenzuelaTrabaho.org noong 2014 sa pamumuno ng kanyang kapatid na si incumbent Mayor Rex Gatchalian.

2) K to 6 In-School Feeding Program

 

CHIKITING FOOD PATROL BRGY-BASED FEEDING PROGRAM LAUNCH IN POLO

Photo by Valenzuela.gov

Sa pamumuno din ni Kuya WIN din nagsimula ang K to 6 In-School Feeding Program noong school year 2012-2016 na patuloy na nagpapakain ng mahigit sa 16,000 mag-aaral araw-araw sa Valenzuela City tuwing may klase.

Ang K to 6 In-School Feeding Program ang pinakaunang city-wide feeding program ng isang lungsod kung saan binibigyan ng libreng hapunan ang lahat ng daycare students at mga malnourished na Kinder hanggang Grade 6 students sa lahat ng pampublikong paaralan sa Valenzuela City.

Sinimulan ito ni Kuya WIN upang tuluyang wakasan ang malnutrisyon sa Valenzuela City sa tulong ng Ateneo de Manila Center for Educational Development (ACED) at mga mother volunteers.

3) Disiplina Village

 

disiplinavillage_20110527_2567

Photo by Valenzuela.gov

Isang komunidad din sa 1.9-hektaryang lupain sa barangay Ugong na tinawag na ‘Disiplina Village’ ang binuksan ni Kuya WIN noong 2012 para lipatan ng mga nawalan ng tirahan sa Bagyong Ondoy at mga informal settler family (ISF) na nakatira sa mga creek at danger zones.

Ang Disiplina Village ang kauna-unang LGU-initiated resettlement project at ang pinakamalaking in-city low-rise building relocation site sa buong Pilipinas.

Sa pagbubukas nito noong 2012, 22 building ang ipinagkatiwala sa 352 pamilya. Sa pagtatapos ng termino ni Kuya WIN, dagdag 18 building ang naitayo pa upang mapakinabangan ng 594 pamilya.

‘Di natatapos sa termino ni Kuya WIN ang natutulungan sa proyektong pabahay ng pamahalaang lungsod ng Valenzuela City  dahil ipinagpapatuloy ng kanyang kapatid na si incumbent Mayor Rex ang pagpapatayo ng 85 pang building para sa 3,240 pamilya sa isa pang Disiplina Village sa isang 11-hektaryang lupain sa barangay Bignay.

4) Online and Mobile payment for Real Property Tax

 

Valenzuela City taxpayers choose to pay their real property taxes through their VISA credit cards, Dec. 12, 2013. The VISA payment scheme went live on September 2013 after the Development Bank of the Philippines installed the Point-of-Sales (POS) machines at the city hall, providing more convenience to taxpayers in settling fees on business licenses, business permits and real property tax.

Photo by Valenzuela.gov

Naging mas madali rin ang pagbabayad ng buwis ng mga taxpayer sa lungsod sa Valenzuela dahil sa panunungkulan din ni Kuya WIN bilang mayor din binuksan ang kauna-unang mobile and online payment option ng isang LGU para sa mga gustong magbayad ng real property tax gamit ang Internet, Visa card o mobile money.

Naging posible ang inobasyong ito dahil sa itinayong Geographical Information System (GIS) sa Valenzuela na isang satellite system kung saan naging posible na tignan kung saan posibleng masukat kung magkano ang mga undeclared at underdeclared na lupain ng isang residente ng lungsod ng walang human intervention.

5) Dalaw ni Dok Program

 

valenzuela_city_health_workers_in_dalaw_ni_doc_program

Kalinga at libreng gamot naman para sa mga senior citizen ang hatid ng Dalaw ni Dok kay Lolo at Lola program na sinimulan din ni Kuya WIN noong 2009 sa lungsod ng Valenzuela.

Bukod tangi ang Dalaw ni Dok program sa ibang proyektong pangkalusugan dahil ito ang kauna-unang programa ng isang lokal na pamahaalan sa bansa kung saan mismong mga kawani ng mga lokal na health office ang bumisita sa mga senior citizens upang magbigay ng lunas sa kanilang karamdaman.

 

Kung nagawa niyang magsulong ng mga programa sa Valenzuela City na kinikilalang makabago sa buong Pilipinas, malay mo magkaroon din ng programa sa Pilipinas na titingalain sa buong mundo kung si Kuya WIN na ang isa sa ating magiging susunod na senador.

Advertisements